homepage-version-2

Rruga "Zonja Curre" pallati Emir Star Nr 13 prane tregut elektrik

0697569789
0697948280

POLITIKA E CILESISE

Trupa certifikuese HVAT shpk siguron njё standard tё lartё tё kryerjes sё certifikimit tё
personelit dhe ёshtё e hapur dhe mirёpret ankesat apelimet dhe vёrejtjet e aplikuesve,
kandidatёve dhe personave tё certifikuar lidhur me vendimet e marra nga trupa
certifikuese. Trupa certifikuese angazhohet tё pajtohet plotёsisht me kёrkesat e
standardit ISO 17024: 2012.
Objektiv kryesor ne aktivitetin e HVAT eshte:
• Garantimi i nje vleresimi te paanshem dhe objektiv te klienteve;
• Promovimi i permiresimit te rendesise se certifikimeve;
• Zbatimin e ligjshmerise dhe standardeve mbi procesin e certifikimit

Na Kontaktoni